Bel ons: (070) 26 29 311

Opleidingsplaats psychotherapie (vervuld)

NB: De opleidingsplaats is reeds vervuld.

Vanaf 2018 is GGZ-Reflection Haaglanden een opleidingsplaats voor psychotherapie. De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, voornamelijk meervoudige (persoonlijkheids)problematiek.

We verzorgen in samenwerking met RINO een vierjarig opleidingstraject gespecificeerd op volwassenen en ouderen. De opleiding bestaat uit een praktijkdeel dat bij ons op locatie plaatsvindt en een cursorisch deel dat door RINO wordt verzorgd op een externe locatie. Het betreft een postmaster opleiding die de volgende onderdelen bevat:

 • Therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethode
 • (Psycho)diagnostiek en indicatiestelling
 • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen

Deze postdoctorale opleiding is toegankelijk voor mensen die de volgende universitaire opleiding hebben afgerond:

 • Psychologie
 • Geneeskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Geestelijke gezondheidskunde.

Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding.

Hoofdopleider dr. Sjoerd Colijn over moderne psychotherapie via RINO.

 GGZ-Reflection Haaglanden streeft ernaar in de toekomst meer opleidingsplaatsen te verzorgen. Voor meer inhoudelijke informatie over de opleiding kunt u de website van RINO raadplegen.

 

Praktijkdeel

De opleideling geniet een aanstelling bij GGZ-Reflection Haaglanden van minimaal 20 uur per week gedurende vier jaar, zodat aan de vereiste werkervaring van 3050 uur wordt voldaan. GGZ-Reflection Haaglanden verzorgt een optimaal psychotherapeutisch klimaat en opleidingsklimaat.

 

Cursorisch deel

De opleiding bestaat, naast het praktijkonderdeel bij onze instelling, uit onderstaande cursorische onderdelen. Deze dienen gedurende vier jaar, een dag per week bij RINO op locatie gevolgd te worden.

 

Cursusblok Inhoud Aantal uur (dagen)
Psychodiagnostiek Diagnostische methoden, technieken en modellen 42 (7)
Basis van psychotherapie Gespreksvoering Voorwaardenscheppende interventies; 72 (12)
Faciliterende interventies;
Coachende interventies; Basale interventies vanuit de verschillende perspectieven
Interpersoonlijk: Groep Groepsinterventies beginnende groep 12 (2)
Interpersoonlijk: Relatiehantering Relatiegerichte interventies voor opbouw therapeutische relatie 12 (2)
Intrapersoonlijk: Affectieve regulatie Experiëntiële interventies 60 (10)
Psychodynamische interventies
Zelfevaluatie in de groep Individuele feedback door groepsgenoten 6 (1)
Intrapersoonlijk: Cognitieve regulatie Psychodynamische interventies 54 (9)
CGT-interventies
Intrapersoonlijk: Gedragsregulatie CGT-interventies 30 (5)
Interpersoonlijk: Systeem, partnerrelatie Systemische interventies 36 (6)
Interpersoonlijk: Groep Groepsinterventies ontwikkelde groep 18 (3)
Interpersoonlijk: Relatiehantering Relatiegerichte interventies bij relatiebarsten en -breuken 30 (5)
Indicatiestelling Casusconceptualisatie; Afwijken van de richtlijn 12 (2)
Zelfevaluatie in de groep Individuele feedback door groepsgenoten 6 (1)
Richtlijnbehandelingen Eerste- en tweedestapbehandelingen uit de richtlijnen Angst-, Stemming-, Persoonlijkheids- en Posttraumatische Stress- stoornis 90 (15)
Indicatiestelling Klinische casusconferenties; casusconceptualisatie bij stagnaties in psychotherapie 12 (2)
Professie Beroepsuitoefening 6 (1)
Groep-overstijgende lesdagen Ethiek 18 (3)
Wetenschap en evidentie
Professie
Interpersoonlijk: therapeutgerichte intervisies 35
Totaal Cursorisch onderwijs   509
NVP dag 6
Vrije ruimte Kan besteed worden aan extra cursussen, supervisies, aan wetenschappelijk onderzoek en eventuele andere activiteit, mits gerelateerd aan psychotherapie. 23
Totaal 580

 

Supervisie

De verdeling over psychotherapieën is als volgt:

 • 25 uur algemene supervisie
 • 50 uur supervisie over 200 uur psychotherapie met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
 • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met groepen of systemen
 • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie met ouderen
 • 25 uur supervisie over 100 uur psychotherapie naar keuze

Daarnaast wordt 50 uur leertherapie gevolgd bij een erkend leertherapeut.

 

Als de opleiding succesvol is afgerond, ontvangt de cursist een diploma waarmee een inschrijving in het BIG-register mogelijk is. Dit betekent dat de cursist de wettelijk beschermde beroepstitel van psychotherapeut mag voeren.