Bel ons: (070) 26 29 311

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan psychische hulp nodig zijn. Wij vinden het belangrijk om deze zorg aan te bieden. GGZ-Reflection Haaglanden heeft een contract met CAK (voorheen met Zorginstituut Nederland), zij vergoeden zorg voor vreemdelingen wanneer de rekening niet namens of door cliënt betaald kunnen worden.

Hieraan zitten voorwaarden verbonden:

  1. Alleen de zorgverlener kan een bijdrage vragen.
  2. De zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
  3. De zorg is medisch noodzakelijk. Dit beslist de zorgverlener.
  4. De cliënt is een onverzekerbare vreemdeling die geen zorgverzekering kan afsluiten.
  5. Er is sprake van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening, omdat de kosten niet door of namens de cliënt kunnen worden betaald.

De regeling geldt voor:

• illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen;
• vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend;
• vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning

De regeling is niet van toepassing op:

• Nederlanders;
• inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten;
• EU-onderdanen;
• inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Ben u huisarts? Alle huisartsen kunnen een beroep doen op deze regeling. De huisarts kan een bijdrage krijgen van 80% van de oninbare vordering. Voor een consult mag de huisarts het passantentarief hanteren. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering. De huisarts vraagt de bijdrage aan met het ‘declaratieformulier zorgverleners’. De huisarts kan een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en ziekenhuiszorg alleen doorverwijzen naar de door CAK gecontracteerde apotheken en ziekenhuizen.

Heeft u vragen over zorg voor onverzekerbare vreemdelingen? Dan raden wij u aan contact op te nemen met de helpdesk zorg onverzekerbare vreemdelingen

Telefoon: 0800 – 5028 (gratis)

 

Bron: hetcak.nl