Bel ons: (070) 26 29 311

De Algemene leveringsvoorwaarden GGZ zijn van toepassing op onze zorg. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar GGZ-Reflection Haaglanden en ook u zich aan moeten houden. In deze voorwaarden staan afspraken over rechten en plichten tussen onze instelling en u. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding. Hierbij kunt u denken aan kwaliteit van zorg, informatie, privacy en dossierbeheer. De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden