Bel ons: (070) 26 29 311

Hoe meld ik mij aan voor een behandeling bij GGZ-Reflection Haaglanden?
Voor aanmelding bij ons heeft u een schriftelijke verwijzing van uw huisarts nodig. Zodra u deze heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, bij ons op kantoor langskomen of u online inschrijven via onze website.

Mijn huisarts heeft mij aangemeld maar ik ben nog niet gebeld, hoe kan dit?
Wij bellen u vaak dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag terug om u in te schrijven. Wacht u al langer dan drie werkdagen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Kan ik mij ook aanmelden zonder verwijsbrief?
U heeft altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor aanmelding bij GGZ-Reflection Haaglanden, wanneer u wilt dat de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed worden. U kunt zich aanmelden zonder verwijsbrief als u de kosten van de behandeling zelf wilt vergoeden. Voor meer informatie over de kosten kunt u de website van de NZa raadplegen: www.nza.nl

Kan ik mijn behandelaar kiezen?
Het komt voor dat cliënten zich aanmelden die een voorkeur hebben voor een specifieke behandelaar. U kunt uw voorkeur aangeven tijdens uw telefonische inschrijving. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wat moet ik betalen?
Uw zorgverzekeraar vergoedt grotendeels uw behandelingen. Het gedeelte wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Wel vragen wij u om mee te werken aan het declaratieproces. Mogelijk wordt aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico. Wilt u weten hoe het zit met uw persoonlijk eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe pas ik mijn (persoonlijke) gegevens aan?
U kunt een wijziging van uw gegevens zowel per mail als telefonisch doorgeven. Mailen kan via info@ggz-reflection.nl en bellen kan op nummer 070-2629311.

Hoe zit het met mijn privacy?
GGZ-Reflection Haaglanden gaat vertrouwelijk om met gegevens van cliënten, alle regels hierover staan vastgelegd in ons privacy beleid. Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze behandelaren hebben een beroepsgeheim, dit houdt in dat er geen informatie aan anderen wordt gegeven. Als u wilt dat wij informatie delen met iemand, kunt u dit aangeven met ons toestemmingsformulier. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld bij aanmelding en afsluiting van uw dossier. Tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw huisarts heeft ook zwijgplicht en mag geen informatie met anderen delen. Indien u niet wenst dat er (herleidbare) diagnose-informatie naar uw zorgverzekeraar gaat, kunt u dit aangeven aan onze secretaresse. In dat geval dient u een privacyverklaring te ondertekenen.

Waar kan ik terecht met vragen over vacatures en/of sollicitaties?
Voor meer informatie over vacatures en solliciteren kunt u een kijkje nemen op onze vacature pagina. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per mail, telefoon of via het online contactformulier.

Vanaf welke leeftijd kan ik bij jullie terecht?
Wij behandelen de doelgroep volwassenen en ouderen, vanaf 18 jaar.

Ik heb een klacht, wat nu?
Bij GGZ-Reflection Haaglanden doen we ons best om de meest geschikte zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid ontstaat. Dit horen wij graag zodat we uw feedback kunnen inzetten om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Ons advies is om samen een gesprek aan te gaan. Wij staan open voor een gesprek en zoeken graag naar een oplossing waar we beiden tevreden over zijn. U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken bij uw behandelaar. Komt u hier niet uit? Dan zal onze zorgmanager bemiddelen. Wanneer dit gesprek niet tot tevredenheid leidt, kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Onze klachtenfunctionaris is een onafhankelijke bemiddelaar. Hiertoe kunt u een brief sturen naar:

Klachtenfunctionaris GGZ-Reflection Haaglanden
Veraartlaan 4, 2e etage
2288GM Rijswijk

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u ten slotte altijd contact opnemen met geschillencommissie EZa via: www.geschillencommissie-eza.nl waarbij wij zijn aangesloten.

Vindt u dit moeilijk? Dan kunt u ons ook altijd een bericht sturen via ons contactformulier met als onderwerp klacht. Wij nemen dan contact met u op.