Bel ons: (070) 26 29 311

Intakegesprek
Wanneer u bent aangemeld wordt een EPD (elektronisch patiënten dossier) voor u aangemaakt en krijgt u een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek neemt ongeveer een uur in beslag en vindt plaats met een van onze psychologen. Tijdens dit gesprek proberen we een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van uw situatie om te kunnen beoordelen welke zorg u nodig heeft.

Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen naar uw intakegesprek:

 • Verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist
 • Identiteitsbewijs
 • Een lijst met actuele medicatie (deze kunt u opvragen bij uw apotheek)

Psychiatrisch onderzoek
Na het intakegesprek wordt een afspraak gepland bij een van onze regiebehandelaars, dit is een psychiater, psychotherapeut of gz-psycholoog. Hij of zij zal face-to-face een onderzoek doen, dit heet een psychiatrisch onderzoek. Psychiaters zijn medisch specialisten, ofwel artsen. Als arts zijnde beoordeelt de psychiater uw psychische problemen vanuit een medisch uitgangspunt. Lichamelijke factoren worden meegenomen in de diagnostiek. Te denken valt aan hormonale factoren en het effect wat lichamelijke aandoeningen en geestelijke gezondheid op elkaar kunnen hebben. Als voor de behandeling van uw klachten medicatie nodig is, zal de psychiater dit voorschrijven.

MDO
Vervolgens houdt ons team van behandelaars een overleg, het zogenoemde MDO (multidisciplinair overleg). Aan deze vergadering neemt het behandelteam deel. De hulpverleners die de intake en het psychiatrisch onderzoek hebben uitgevoerd, zijn aanwezig bij dit overleg. Tijdens deze bespreking wordt overlegd wat de problematiek is en welk behandelaanbod het beste ingezet kan worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met uw individuele situatie en de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking ontwikkelt ons team een persoonlijk behandelplan voor u, welke later met u wordt besproken.

Adviesgesprek
Het adviesgesprek is het derde gesprek, uw laatste afspraak in de diagnose fase. Tijdens dit gesprek wordt het behandelplan met u overlegd, waarbij er ruimte is voor uw inbreng in het behandelplan. Het behandelplan dient door beide partijen, u en GGZ-Reflection Haaglanden, geaccordeerd te worden. Hierna zal de behandeling van start gaan.

Behandeling
Nadat er overeen is gekomen over een gedegen overwogen behandelplan, start u met de behandeling aangepast op u hulpvraag. De therapieën beogen uiteenlopende behandeldoelen afgestemd op uw persoon. Wij passen wetenschappelijke standaard behandelmethodes op een flexibele en creatieve manier toe. Er wordt rekening gehouden met lichaam en geest, heden en verleden, individu en omgeving en natuurlijk interculturele factoren. Hieronder vindt u een lijst van de behandelingen die we binnen GGZ-Reflection Haaglanden aanbieden.

 • Medicamenteuze behandeling
 • Steunende- en structurerende gesprekken
 • Cognitieve gedragstherapie
 • ACT (Acceptance Commitment Therapie) (mindfulness)
 • EMDR
 • Cliëntgerichte therapie
 • IPT (interpersoonlijke therapie)
 • Runningtherapie
 • MBT (Mentalization Based Treatment)
 • Schematherapie
 • Psychodynamische therapie

Tevens worden enkele behandelingen in groepsverband aangeboden, in de vorm van groepstherapie.

Met onze interventies proberen we onder andere de volgende behandeldoelen te bereiken:

 • Innerlijke rust
 • Structuur in het dagelijkse leven
 • Reductie psychische en psychosomatische (spannings-) klachten
 • Vergroting van het acceptatievermogen
 • Vergroting van het vermogen om verandering te brengen in de situatie
 • Vergroting van het inzicht in de eigen verantwoordelijkheid
 • Vergroting van het inzicht in de bestaande problematiek
 • Vergroting van de motivatie voor een actievere levenswijze

Digitale behandelingen
Bovenstaande behandelingen bieden wij tevens ook deels of geheel digitaal aan. Hiervoor maken wij gebruik van een beveiligd digitaal communicatiesysteem.

Contra indicaties
In sommige gevallen nemen wij cliënten niet aan. Dit is omdat zij elders een meer specialistische behandeling kunnen volgen. Onze contra-indicaties zijn:

 • Cliënten onder de 18 jaar.
 • Cliënten die crisisgevoelig zijn.
 •  Cliënten met een eetstoornis waarvan de BMI lager is dan 17.
 •  Cliënten met zware verslavingsproblematiek als hoofddiagnose.
 •  Cliënten met een zware verstandelijke beperking.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit telefonisch doen mits u minimaal 24 uur van tevoren belt. Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen via telefoonnummer 070-2629311. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, worden de kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief  €106,25. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van van €50,-. Dit is slechts een deel van de kosten die gemaakt worden.