Met trots delen we mede dat GGZ-Reflection Haaglanden HKZ gecertificeerd is, namelijk het certificaat voor kleine organisaties.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn. Met het HKZ-keurmerk kunnen wij laten zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Het is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de organisatie op systematische wijze te sturen. Onafhankelijk en betrouwbaar. Het keurmerk voor kleine organisaties is specifiek voor kleinschalige zorgondernemingen zoals GGZ-Reflection Haaglanden.

Links:

https://www.hkz.nl/

https://keurmerk.nl/