Bel ons: (070) 26 29 311


Wat kost mijn behandeling?

De kosten van uw behandeling hangen af van een aantal dingen. Ten eerste bekijken we of u in de basis of gespecialiseerde GGZ behandeld wordt. Daarnaast is het aantal behandelsessies van belang voor de kosten. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt vaste prijzen in de zorg in Nederland. Voor meer informatie over de kosten van GGZ behandelingen kunt u de website van de NZA raadplegen: www.nza.nl

Wat betaalt mijn zorgverzekeraar?

Geestelijke gezondheidszorg is onderdeel van het basis zorgpakket. Dit betekent dat een groot deel van uw behandeling wordt vergoedt door uw zorgverzekeraar. De wijze van betaling is per zorgverzekeraar verschillend. Wanneer u een restitutiepolis heeft worden al uw kosten vergoed, bij een naturapolis wordt een deel van de kosten vergoed. Het deel wat niet vergoed wordt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen.

Met welke zorgverzekeraars heeft GGZ-Reflection een contract?

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea (Zilveren kruis, FBTO, Interpolis, Pro Life zorgverzekeringen en de Friesland)
  • Menzis (Anderzorg, HEMA)
  • CZ (Just ZC, CZ direct, OHRA & Nationale Nederlanden)

Bent u elders verzekerd? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar een gedeelte van de kosten. Het deel wat niet vergoed wordt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Wij vragen u wel om mee te werken aan het declaratieproces.

Wat moet ik zelf betalen?

Omdat wij geen contract hebben met alle zorgverzekeraars, worden sommige nota’s niet volledig vergoed. Het gedeelte dat uw zorgverzekeraar niet betaalt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Wel vragen wij u om mee te werken aan het declaratieproces. Mogelijk wordt aanspraak gemaakt op het wettelijke eigen risico. Heeft u hier vragen over? Wij nemen bij uw eerste afspraak de tijd om dit proces met u door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

No show beleid

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit telefonisch doen mits u minimaal 24 uur van tevoren belt. Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen via telefoonnummer 070-2629311. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief  €106,25. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van van €50,-. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Wij doen er alles aan ons no show beleid kenbaar te maken bij onze cliënten. Dit beleid wordt tijdens het eerste telefoongesprek met u besproken. In de uitnodigingsbrief die u ontvangt voor het eerste gesprek staat dit tevens vermeldt. Ook bespreekt uw behandelaar tijdens het adviesgesprek dit beleid met u. Daarnaast hangt dit beleid in de wachtkamer op ons nieuwsbord.