Bel ons: (070) 26 29 311


Wat is het zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is een  model voor de bekostiging en declareren in de ggz. In dit model is er onder andere afgesproken wij als zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden.

U hoeft zelf geen acties te ondernemen. Wel is het belangrijk dat u weet hoe dit zorgprestatiemodel werkt.

Kosten opbouw

De kosten van de zorgprestatie hangt af van verschillende factoren, namelijk:

  • Het beroep van de zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan hogere kosten bij een psychiater dan bij een psycholoog.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • Het type setting. Een multi disciplinaire behandeling is duurder dan een mono disciplinaire behandeling.

Eigen risico

Vanaf 2022 worden uw afspraken eens per maand of twee maanden gefactureerd, afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden de facturen naar u of naar uw zorgverzekeraar verzonden. De kosten van de zorgprestaties gaan eerst van uw eigen risico af totdat uw eigen risico op is.

Voor meer informatie over het algemene zorgprestatiemodel: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Voor meer informatie over uw eigen risico verwijzen we u door naar uw zorgverzekeraar.

Wat kost mijn behandeling?

De kosten van uw behandeling hangen af van een aantal dingen. Ten eerste bekijken we of u in de basis of gespecialiseerde GGZ behandeld wordt. Daarnaast is het aantal behandelsessies van belang voor de kosten. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt vaste prijzen in de zorg in Nederland. Voor meer informatie over de kosten van GGZ behandelingen kunt u de website van de NZA raadplegen: www.nza.nl

Wat betaalt mijn zorgverzekeraar?

Geestelijke gezondheidszorg is onderdeel van het basis zorgpakket. Dit betekent dat een groot deel van uw behandeling wordt vergoedt door uw zorgverzekeraar. De wijze van betaling is per zorgverzekeraar verschillend. Wanneer u een restitutiepolis heeft worden al uw kosten vergoed, bij een naturapolis wordt een deel van de kosten vergoed. Het deel wat niet vergoed wordt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen.

Met welke zorgverzekeraars heeft GGZ-Reflection een contract?

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars:

Let u op dat wij met de volgende zorgverzekeraars geen contract hebben:

  • Ditzo;
  • ENO;
  • Zorg & Zekerheid;
  • RMA.

Bent u hier verzekerd? Dan kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen.

Wat moet ik zelf betalen?

Omdat wij geen contract hebben met alle zorgverzekeraars, worden sommige nota’s niet volledig vergoed. Het gedeelte dat uw zorgverzekeraar niet betaalt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening. Wel vragen wij u om mee te werken aan het declaratieproces. Mogelijk wordt aanspraak gemaakt op het wettelijke eigen risico.

No show beleid

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit telefonisch doen mits u minimaal 24 uur van tevoren belt. Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen via telefoonnummer 070-2629311. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief  €106,25. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van van €50,-. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Wij doen er alles aan ons no show beleid kenbaar te maken bij onze cliënten. Dit beleid wordt tijdens het eerste telefoongesprek met u besproken. In de uitnodigingsbrief die u ontvangt voor het eerste gesprek staat dit tevens vermeldt. Ook bespreekt uw behandelaar tijdens het adviesgesprek dit beleid met u. Daarnaast hangt dit beleid in de wachtkamer op ons nieuwsbord.