Verwijzen naar GGZ-Reflection Haaglanden

Wilt u een cliënt aanmelden voor een behandeling? U kunt cliënten vanaf 18 jaar met klachten op het gebied van psychologische en psychiatrische problematiek, zowel voor de basis als gespecialiseerde GGZ, snel en gemakkelijk verwijzen middels onze verwijsbrief. Deze vindt u in dit menu onder verwijsbrief. Wij vinden informatieverstrekking naar verwijzers belangrijk en daarom houden we alle verwijzers op de hoogte middels een terugkoppeling per brief, namelijk bij aanmelding en afsluiting van een dossier.

Verwijsbrief
Onze verwijsbrief kunt u hier downloaden. De verwijsbrief kun u aan uw patiënt meegeven of op verschillende manieren verzenden:

  • Per post: GGZ-Reflection Haaglanden, Calandstraat 12, 4e verdieping, 2512 AG Den Haag
  • Per fax: 070-3802974
  • Per e-mail: info@ggz-reflection.nl

 

Telefonisch collegiaal overleg is mogelijk via telefoonnummer 070-2629311.